Klikk på bildet (hold inne museknappen) og dra på bildet for å bevege opp/ned og til sidene.
Trykk på pluss eller minustegnet for å zoome inn eller ut.